grafiskform_koncept.jpg
       
     
carolinakrupinska_loomis_inlaga.jpg
       
     
carolinakrupinska_loomis_inlaga4.jpg
       
     
carolinakrupinska_loomis_inlaga3.jpg
       
     
carolinakrupinska_loomis_inlaga2-1.jpg
       
     
Loomis hållbarhetsberättelse 2017
       
     
carolinakrupinska_loomis_bak.jpg
       
     
grafiskform_koncept_2.jpg
       
     
grafiskform_koncept.jpg
       
     
carolinakrupinska_loomis_inlaga.jpg
       
     
carolinakrupinska_loomis_inlaga4.jpg
       
     
carolinakrupinska_loomis_inlaga3.jpg
       
     
carolinakrupinska_loomis_inlaga2-1.jpg
       
     
Loomis hållbarhetsberättelse 2017
       
     
Loomis hållbarhetsberättelse 2017

Nytt koncept för en komprimerad hållbarhetsrapport, för  både externt och internt bruk. I mitten av rapporten finns ett instick med porträtt på anställda och citat tryckt på bestruket papper (resterande tryckt på obestruket), insticket är lite mindre i formatet för att skapa särskiljning. Rapporten är tryckt klimatneutralt. 

carolinakrupinska_loomis_bak.jpg
       
     
grafiskform_koncept_2.jpg