Melancholia
       
     
Illustration_grafiskform.jpg
       
     
Illustration_grafiskform_2.jpg
       
     
Melancholia
       
     
Melancholia

En serie illustrationer tryckta på Skandia Ivory 240g. 

Illustration_grafiskform.jpg
       
     
Illustration_grafiskform_2.jpg